LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"

Anul de studiu 2012 – 2013