LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"

LICEUL ACADEMIC DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU" - 45 DE ANI DE ACTIVITATE

Pe parcursul a 45 de ani de activitate a instituţiei de învăţământ artistic, s-au format zeci de generaţii de absolvenţi care s-au afirmat în plan profesional în calitate de artişti plastici, profesori în instituţiile cu profil artistic, personalităţi de seamă în domeniul culturii.

Din 2011, obiectivele generale ale activităţii educaţionale în Liceu, propuse de directorul Nicoleta Stati, vizează realizarea înaltei pregătiri profesionale a elevilor, care presupune revalorificarea şi consolidarea tradiţiilor studiului Academic în instituţiile medii cu profil artistic. Astfel, din 2011, instituţia este reformată şi redenumită în Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”.

Prioritare pentru formarea şi instruirea elevilor în domeniul artelor plastice au devenit nivelul de pregătire profesională a cadrelor didactice, participarea elevilor la expoziţiile, concursurile, taberele de creaţie naţionale şi internaţionale, organizarea Expoziţiilor metodice în incinta Liceului, care aduc în prim-plan elevilor creaţia artiștilor ce au devenit nume de referinţă în Arta Plastică Naţională, precum: Igor Vieru, Glebus Sainciuc, Valentina Rusu-Ciobanu, Eleonora Romanescu, Olga Orlova, Leonid Grigoraşenco, Alexei Vasiliev, Valentin Coreachin, Gheorghe Vrabie, Dumitru Peicev, Emil Childescu, Iurie Şibaev, Ilia Bogdesco ş.a.

Astfel, Liceul Academic de Arte Plastice ”Igor Vieru” este un promotor al valorilor artistice şi pedagogice, iar expoziţia actuală denotă nivelul de pregătire profesională a elevilor, obţinut în procesul de studiu artistic.